بررسی عملکردی پودر ریخته‌گری فلزات گران‌بها

بررسی عملکردی پودر ریخته‌گری فلزات گران‌بها
  در هر مرحله از ساخت جواهرات، عوامل زیادی وجود دارد که می‌تواند بر کیفیت  نهایی جواهر ساخته شده اثر منفی داشته باشد.  به همین دلیل، کنترل فرایند بسیار مهم است. بسیاری از تولیدکنندگان گچ‌های ریخته‌گری، با ارائه یک محصول ثابت و دستورالعمل‌های مصرف آن، به ریخته‌گر کمک می‌کنند تا متغیرهای فرایند را کنترل کند. شرایط نگهداری نامطلوب، کیفیت نامناسب آب، نسبت اختلاط اشتباه آب و پودر، اختلاط ناکافی، دمای …
ادامه مطلب